Hvordan kan vi fremme den filosofiske eftertanke i samfundet? Her kan du pege på initiativer vi kunne slutte os til og bakke op om, eller foreslå aktiviteter vi selv kunne arrangere eller sætte i gang. Her kan vi også drøfte hvilke væsentlige forandringer der er sket i samfundet i nyere tid, hvordan det er fat med eftertænksomheden i dag, og hvilken fremtid vi søger at opbygge.