I den aktuelle udgave af magasinet “Psykologi” (nr. 3, 2012) bidrager journalist Annette Aggerbeck med en artikel om filosofisk praksis. Interviewene
med mig og to gæster i min filosofiske praksis findes på side 24-27. Bladet kan købes i kiosker til og med 17. juni 2012. Når bladet ikke længere er i handelen, vil artiklen kunne downloades på samtalefilosoffen.dk under Materiale > Presse.